Kleiner wonen

Een groeiende groep mensen in Nederland wordt stelselmatig over het hoofd gezien door woningcorporaties en gemeenten. Een groep die bestaat uit singles, jongeren, ouderen, studenten en starters op de woningmarkt.

Een heterogene groep mensen, die met elkaar gemeen hebben dat ze kleiner willen wonen. Omdat ze bewuster om willen gaan met hun CO2-voetafdruk. Omdat ze hun nageslacht niet willen opzadelen met de spullen die zij tijdens hun leven verzameld hebben. Omdat ze de meeste tijd toch buitenshuis zijn. Of voor wie het bestaande woningaanbod simpelweg buiten hun financiële bereik valt.

Mensen die dromen van een kleine woning. In de stad of daarbuiten, alleen of samen met anderen, op een plek met een goede bereikbaarheid, met alle voorzieningen slim ondergebracht op een klein oppervlak, en zuinig in het gebruik. De tijd is rijp voor woningbouwcorporaties en andere ontwikkelaars om de handschoen op te nemen en voldoende woningaanbod te creëren voor – en samen met – deze vergeten groep.